От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Отличия

Отличия по случай 20-годишния юбилей на Българска минно-геоложка камара

Националното честване на Деня на миньора тази година съвпадна с 20-годишния юбилей на Българска минно-геоложка камара и се състоя на 18 август в София. По традиция професионалният празник бе организиран от Българска минно-геоложка камара, Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия, ФНСМ-КНСБ и СМФ „Подкрепа”.

Сред участниците в тържеството бяха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, народни представители от различни региони на страната, председателят на КРИБ Огнян Донев, заместник-председателят на Българска стопанска камара Камен Колев, президентът на КНСБ Пламен Димитров, лидерите на двата миньорски синдиката Владимир Топалов и Александър Кънев, ректорът на МГУ „Св. Иван Рилски” проф. Иван Милев, представители на научните среди и на компании от минния бранш, сред които и колеги от синдикалните организации в „Асарел-Медет”.

В чест на 20-годишния юбилей, „Асарел-Медет” получи една от колективните награди - юбилеен сребърен плакет, който е признание за голямата съпричастност към работата на Минната камара още от самото й учредяване. За активно участие в нейната дейност и за върхови постижения на фирма от бранша, персонално като ръководител и учредител бе отличен д-р инж. Лъчезар Цоцорков – изпълнителен директор на «Асарел-Медет» АД. Той получи Вимпел на БМГК, почетена грамота и юбилеен сребърен плакет и благодари за признанието не само като един от инициаторите за създаването на браншовата организация, но и като неин председател през изминалите две десетилетия.

В присъствието на министър Тотю Младенов, г-н Цоцорков получи и златната значка на Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, връчена му от нейния председател Огнян Донев за принос в развитието на браншовите организации.

Отличия