От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Отличия

Асарел Медет АД получи четири браншови награди

Четири награди получи „Асарел-Медет“ АД от Българска минно-геоложка камара по време на националното честване на Деня на миньора и25-годишнината на браншовата организация на 18 август т.г. в София. При големите предприятия „Асарел-Медет“ АД получи отличието за най-добри производствени резултати през 2015 г. За трета поредна година компанията бе отличена със специалните награди „Безопасност и здраве при работа“ и „Грижа за природата“, а за безпрецедентен пети път, след гласуване на журналисти, бе удостоена и с приза „Социална отговорност“ заради изграждането на МБАЛ „Уни Хоспитал“.

След гласуване от журналисти компанията получи наградата за корпоративна социална отговорност.Призът бе връчен от министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова

Отличията бяха връчени на изпълнителния директор инж. ДелчоНиколов от министъра на енергетиката Теменужка Петкова, социалния министър Зорница Русинова и зам.-министъра на околната среда и водите Бойко Малинов. Награди „Безопасност и здраве при работа“ получиха също „Орика Мед“ и „Асарел-Ремонт“ ООД, а „Орика Мед“бе отличено и за най-добри производствени резултати при средните предприятия.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова връчи отличието за най-добри производствени резултати за 2015 г. при големите компании

 

Заместник-министърът на околната среда  и водите Бойко Малинов връчи отличието "Грижа за природата", което се присъжда за спазване на екологичните норми и отсъствие на санкции за екологични нарушения през 2015г. Компанията е трикратен носител на този приз

Националното честване на Деня на миньора по традиция се организира от Българска минно-геоложка камара с участието на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа“. Тази година Минната камара чества и 25-годишния юбилей от своето създаване през 1991 г., когато сред инициаторите и учредителите на браншовата организация е ръководството на „Асарел-Медет“.

„През изминалите 25 години имах високата чест и голямата отговорност да бъда председател на Българска минно-геоложка камара и по повод празника преди всичко благодаря на колегите от минерално-суровинната индустрияза гласуваното доверие и за реализираните общи проекти, с които отстояваме и ще продължим да отстояваме нашия девиз „Силни заедно“. Това подчерта в своя юбилеен доклад проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който е председател на Минната камара от нейното основаване и е председател на Надзорния съвет на„Асарел-Медет“.

 

Председателят на БМГК проф.д-р Лъчезар Цоцорков представи доклад за развитието на бранша през 2015 г.и за 25-годишната история на Минната камара

„Равносметката ни показва, че от онези първи години досега винаги сме инициирали внедряването на международните стандарти и европейските добри практики в нашия бранш и сме съдействали на институциите със своя опит и експертиза за усъвършенстване на нормативната уредба в тази посока“, посочи още той.

„През 2016 г. голямото семейство на БМГК вече наброява 116 членове, които осигуряват повече от 90% от производството на отрасъла на база приходи и представляват всичките 8 подотрасъла на бранша. Но за мен най-големият ни успех е, че бяхме и продължаваме да сме единни. В това е нашата сила. Обективните и субективни трудности, които преодоляхме, не ни позволиха да забравим кои сме и откъде сме тръгнали. Напротив, станахме по-силни и по-единни!“, обобщи председателят на Минната камара по случай четвъртвековния юбилей. 

Той направи обстоен анализ за развитието на бранша през 2015г., като подчерта, че спрямо 2014 г. общият добив на полезни изкопаеми у нас сее повишил с 12%, като при добива на метални полезни изкопаеми ръстът е 4%. Общата стойност на произведената продукция на промишлените предприятия от отрасъла обаче намалява в сравнение с предходната година заради спада на цените на металите на международните пазари. В този отрасъл производителността на труда е най-близка до тази в Европейския съюз, като е над 2,5 пъти по-висока от средната за другите индустриални отрасли в страната, подчертаха още от Българска минно-геоложка камара.

За допълнителна информация:

Българска минно геоложкакамара

Повече за Националното честване на Деня на миньора и 25-годишнината на Българска минногеоложка камара

Доклад на председетеля на БМГК проф. д-р Лъчезар Цоцорков

Отличия