От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Управление

„Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление.

 

Надзорен съвет:

проф. д-р Лъчезар Цоцорков - председател на Надзорния съвет

инж. Радко Шуманов - заместник-председател на Надзорния съвет

Андрей Делчев - член на Надзорния съветУправителен съвет:

Димитър Цоцорков - председател на Управителния съвет

инж. Делчо Николов - изпълнителен директор и член на Управителния съвет

инж. Стоил Трошанов - член на Управителния съвет

 

 

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД