От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Надзорен съвет

 „Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление.

Надзорен съвет:

проф. д-р Лъчезар Цоцорков - председател на Надзорния съвет

инж. Радко Шуманов - заместник-председател на Надзорния съвет

Андрей Делчев - член на Надзорния съвет


Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет"АД