От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Изпълнителен директор

инж. Делчо Николов

Инж. Делчо НИКОЛОВ е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД

Член е на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”.

Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище. Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в София.

Работи в „Асарел-Медет” от 1980 г., последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел”, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности”.

През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на Управителния съвет на компанията и изпълнителен директор.

На 20 ноември 2017 година бе избран за председател на Управителния съвет на „Асарел-Медет“АД.

Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет” АД