От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Управителен съвет

 

 „Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление.

Управителен съвет: 

Димитър Цоцорков - председател на Управителния съвет

инж. Делчо Николов - изпълнителен директор и член на Управителния съвет

инж. Стоил Трошанов - член на Управителния съвет

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД

Развитие на кадрите

Хората са най-голямото богатство