От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Изпълнително ръководство

„Асарел-Медет” АД се представлява и управлява от изпълнителния директор

д-р инж. Лъчезар Цоцорков.

В Изпълнителното ръководство участват директорите на дирекции и ръководители на основните структурни направления в компанията.

Изпълнително ръководство

д-р инж. Лъчезар Цоцорков

Изпълнителен директор

инж. Делчо Николов

Генерален директор

икн Иван Дончев

Прокурист

инж. Иван Чолаков

Директор "Производствено-технически дейности"

инж. Екатерина Станчева - Ковачева

Директор "Развитие"

Момчил Михайлов

Директор “Финансово-икономически дейности”

Александър Чобанов

Директор “Човешки ресурси”

Димитър Цоцорков 

Директор “Корпоративно развитие”

Лушка Паланкалиева

Ръководител отдел “Юридически надзор”

Радко Шуманов

Ръководител направление "Вътрешен одит, мониторинг на решенията и Интегрирана система за управление"

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД

Развитие на кадрите

Хората са най-голямото богатство