От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Управителен съвет

 

 „Асарел-Медет” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление.

Надзорен съвет:

проф. д-р Лъчезар Цоцорков - председател на Надзорния съвет

Радко Шуманов - заместник-председател на Надзорния съвет

Андрей Делчев - член на Надзорния съветУправителен съвет:

инж. Делчо Николов - изпълнителен директор

Иван Дончев 

Димитър Л. Цоцорков - член на Управителния съвет.

Минно-обогатителен комплекс "Асарел-Медет" АД

Развитие на кадрите

Хората са най-голямото богатство