От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Членства

Като представител на социално-отговорния български бизнес “Асарел-Медет” осъществява дейността си прозрачно и в диалог с всички заинтересовани страни.

През 1991 г. компанията е един от инициаторите и учредителите на Българска минно-геоложка камара, като досега неизменно е активен член на браншовата организация, председателствана от проф.д-р Лъчезар Цоцорков. Девизът на БМГК е "Силни заедно". Още за Българска минно-геоложка камара: http://www.bmgk-bg.org/

„Асарел-Медет”АД е сред членовете на Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес, Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България, Българска търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Европейски делови конгрес, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН - България.

Компанията е един от инициаторите за създаването на Сдружението на предприемачите в Панагюрище, което обединява представители на местния бизнес и работи за реализацията на проекти от съвместен интерес. Като двигател на идеята за газификация на Средногорието, „Асарел-Медет” е един от учредителите и на Индустриален клъстер „Средногорие мед”.

Видеовизитка на "Асарел-Медет"

  • Българска стопанска камара
  • Българска минно-геоложка камара
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
  • Българска търговско-промишлена палата
  • Европейски делови конгрес ЕДК
  • BBLF - Bulgarian Business Leaders Forum
  • Глобалния договор на ООН
  • Сдружение на предприемачите