От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

За сайта

Сайтът на „Асарел-Медет” АД има за цел да предостави изчерпателна информация за компанията – нейната мисия и история, корпоративна визия и социална ангажираност, както и актуални новини за текущите проекти и инициативи.

С реализацията на проекта от страна на „Асарел-Медет“ АД бяха ангажирани: 
Ръководител-проект: Александър Чобанов, експерти:  Ана Финджикова и инж. Неда Кузманова

Компанията изказва специална благодарност на г-жа Сивилиана Котларова и ЕТ "Сивилиана-С" - гр. Панагюрище, за изготвяне на предварителната коцепция на сайта и илюстративния материал.

 

Проектът се реализира с подкрепата на BSH Ltd. (Bulgarian Software House):
Главен дизайнер: Борил Караиванов
Дизайнери: Димитър Николов, Ирина Пенева
Технолози: Владимир Георгиев, Петър Нейков
Програмист: Димитър Пантелеев
Редактор: Елена Иванова
Мениджър: Радка Бухлева