От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.11;7.60;515.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.82;9.26;499.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.43;10.00;628.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.20;9.50;594.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.39;7.95;559.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.88;8.75;640.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.14;8.02;429.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.26;9.43;447.0|