От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.02;9.56;625.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.15;8.03;356.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.39;10.09;526.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.12;9.50;478.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.87;7.90;440.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.23;9.23;627.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.74;8.81;329.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.23;7.30;395.0|