От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.90;9.12;631.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.08;9.56;411.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.39;7.54;543.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.94;9.33;480.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.15;8.63;410.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.04;9.15;638.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.10;7.90;406.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.06;8.41;359.0|