От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.19;10.30;629.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.95;7.89;468.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.43;9.44;610.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.90;9.76;587.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.37;8.95;540.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.91;9.18;633.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.15;10.02;520.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.29;8.96;418.0|