От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.24;10.03;600.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.07;10.44;278.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.26;9.65;529.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.98;9.23;451.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.85;11.56;410.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.30;12.03;648.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.94;9.19;311.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.21;9.17;470.0|