От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.97;9.51;323.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.08;10.11;305.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.28;8.23;421.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.23;8.28;334.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.91;8.12;352.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.21;7.93;616.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.15;9.11;311.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.19;9.25;417.0|