От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.15;9.55;622.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;6.83;9.82;309.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.30;8.10;470.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.91;8.42;449.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.25;7.95;415.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.83;8.38;622.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.94;7.26;350.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.21;9.03;391.0|