От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.90;8.80;619.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.26;9.67;358.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.37;09.32;480.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.10;9.26;456.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.12;10.15;462.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.94;8.21;631.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.03;10.25;381.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.13;7.99;511.0|