От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.80;10.10;641.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.17;10.41;398.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.52;8.70;570.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.22;9.53;539.0|42.425;24.265833;с. Попинци;6.95;8.41;521.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.93;10.90;661.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.34;8.35;489.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.52;10.26;594.0|