От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;6.97;8.35;411.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.23;7.92;390.0|42.465833;24.130833;с. Баня;7.40;8.11;295.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;7.08;9.72;318.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.21;8.65;423.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;6.95;10.24;574.0|42.5;24.172222;р. Мареш;7.19;9.62;312.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;6.80;8.35;328.0|