От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Екологичен мониторинг

Стойности на показателите, които ще могат да бъдат наблюдавани: pH, Разтворен кислород (mg/l) и Електропроводимост (µS/cm) във водите на наблюдаваните пунктове.

42.520833;24.138611;р. Асарелска /бараж No 7/;7.11;8.99;621.0|42.511944;24.115833;р. Панова - местност Реките;7.20;8.54;343.0|42.465833;24.130833;с. Баня;6.94;9.01;480.0|42.447222;24.193333;с. Бъта;6.75;7.42;405.0|42.425;24.265833;с. Попинци;7.13;8.62;392.0|42.526389;24.092222;р. Люляковица;7.28;9.30;631.0|42.5;24.172222;р. Мареш;6.97;7.65;326.0|42.535;24.147778;ПСБФВ - изход;7.30;9.14;312.0|