От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Съобщения

ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ВАРОВА ЦЕНТРАЛА КЪМ ОФ „АСАРЕЛ” ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ОБОГАТИТЕЛНАТА ФАБРИКА

ОБЯВА

 

съгласно чл.4, ал.2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда

 

Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджик, oбявява, че започва процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение:

 

„Оптимизиране работата на Варова централа към ОФ „Асарел” за обезпечаване на годишната производителност на Обогатителната фабрика”

 

         Информация за инвестиционното предложение може да се получи в „Асарел-Медет”АД, ръководител отдел „Екология“ инж. М. Джиджинкова.

 

Координати за връзка: телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254, e-mail: ekolog@asarel.com