От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ВИСОКОДЕБИТНА ДЮЗА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ZZ9A1 И АВТОМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, ТИП ZVA 32, 1 1/2"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакти:
инж. П. Кацарева, тел. 0357 / 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Краен срок за предоставяне на офертите: 15.08.2022г.

Абонамент