От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ПРЕЗ ПЕРИОДА М.АВГУСТ 2018 М.ЮЛИ 2019 ГОДИНА

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл:


Пояснителният документ и цялата тръжна документация за провежданата процедура могат да се получат от „Асарел-Медет” АД - гр. Панагюрище, отдел “Доставки и Логистика” или по електронен път, посочен от заинтересованите лица -всеки работен ден от 8,30 до 16,00, считано до 25.04.2018г., след писмено изпратено заявление за намерение за участие на e-mail: vhainova@asarel.com или на факс: /0357/ 60 260.

Крайният срок за представяне на офертите е до 30.04.2018г.


Абонамент