От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ТРЕВНА СМЕСКА

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
За технически въпроси:
инж. Стефан Тангъров - Главен инженер, тел: 0357/60357, е-mail: stangarov@asarel.com
За търговски въпроси:
Л.Спасова – Специалист Доставки, тел: 0357/60403, е-mail: lspasova@asarel.com;
Н. Немски – Експерт Търговия, тел: 0357/60477, е-mail: nnemski@asarel.com.

Абонамент