От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ПРОДАВА УПОТРЕБЯВАНИ СОНДИ

гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване

Дата на въвеждане в експлоатация

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Сонда СНА 1100  Тамрок

30.10.1997 г.

224 000

2.

Сонда геоложка верижна Diamec UPC-6

31.07.2008 г.

136 000

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални  цени.

 Офертите се подават в срок до 30.05.2018 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

                                                                                                /да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка "Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия"

·          Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави в дните вторник, сряда и четвъртък от 10,00 до 14,00 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435, GSM: 0889 10 70 90

Абонамент