От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „.ФУНДАМЕНТНА И ОБСЛУЖВАЩА ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ НА ДИЗЕЛОВ ГЕНЕРАТОР ПРИ СГРАДА „АСС“ ПЛ.“АСАРЕЛ“, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗВАНЕТО Й С НАЛИЧНА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ НА СГРАДА „АСС“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


За контакти:
0889272303 и 0357/ 60 406 - инж. Диана Тухчиева - Инвеститорски контрол на обекта.
0357/ 60 491 - инж. Здравка Кърпаров- ръководител отдел «Строителство»
0357/ 60 433 - инж. Красимир Кръстев- инспектор «ППО»

Абонамент