От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ИЗХОДЯЩИ ГЪРЛОВИНИ ЗА МШЦ 4,5 х 6,0

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакт:
инж. Т. Влайков, 0357 / 60 427, E-mail: tvlaikov@asarel.com

Абонамент