От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА PEHD ЕЛЕКТРОМУФИ DN1000, DN1200 И DN1400, РЕ ТРЪБИ И ФИТИНГИ Ф16

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти по търговски въпроси:
- Лилия Спасова /Специалист Доставки/ - тел. 0357/60 403, e-mail: lspasova@asarel.com
- Николай Немски /Експерт Търговия/ - тел.0357/60 477, e-mail: nnemski@asarel.com


Абонамент