От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОСЯВКИ PREVI ISOLA

"АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД

гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА

ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОСЯВКИ PREVI ISOLA

                                                                                              

Производител:                        фирма  bioMerieux - САЩ

Въведена в експлоатация:       м. юли 2016година

Състояние:                              отлично

Местонахождение:                  „МБАЛ – Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище

 

Продажбата ще се извърши чрез набиране на оферти.

Начална цена:                         154 500 лв. без ДДС

 

Офертите се подават в срок до 26.10.2018 г. по един от следните два начина: 

·          Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на Автоматизирана система за микробиологични посявки Previ Isola“, със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

·          Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед може да се извърши всеки работен ден от 8:00 ч. до 15:30 часa.

Лице за контакти по технически въпроси и за извършване на огледи:

д-р Мариана Ашикян, Началник микробиологична лаборатория

тел. 0886 84 83 11


Абонамент