От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИЗБОР И МОНТАЖ НА ВИБРАЦИОННО СИТО В БАЗА ОПЕСЪЧАВАНE“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


ПоканаЛица за контакти: 0357/60491- инж. Здравка Кърпаров, 0357/60249 - инж. Спас Гочев

Абонамент