От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ФИЛТРИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СОНДИ DRILTECH, МОДЕЛ D75KS

За да се запознаете с офертната проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за
контакт:
- за технически въпроси:
инж. И. Андреев- Началник „Рудник“, телефон: 0357/ 60452, Факс: 0357/60250
инж. Д. Щрангов- Главен инженер, телефон: 0357/ 60453, Факс: 0357/60250

- за търговски въпроси:
инж. П. Кацарева - специалист «Доставки» , Телефон: 0357/60425,
Е-mail: pkacareva@asarel.com


Абонамент