От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РЕАГЕНТ ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА МЕД – LIX 984N

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60 439, e-mail: plamentodev@asarel.com


Абонамент