От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: "СРР В ПСБФВ"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел «Строителство» - тел. 0357/ 60 491
инж. Иван Смилянов – Инв. Контрол на обекта - тел. 0357/ 60 210, вътр.651

Абонамент