От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПЯСЪЧНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПОМПИ, АБРАЗИВОУСТОЙЧИВА ВЕРТИКАЛНА ПЯСЪЧНА ПОМПА С МЕТАЛЕН ЗУМПФ, ПЯСЪЧНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ И ВЕРТИКАЛНА ДРЕНАЖНА ПОМПА ПО ПРОЕКТ: „ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ВАРОВА ЦЕНТРАЛА КЪМ ОФ „АСАРЕЛ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лица за контакти:
За технически въпроси: телефон: (0357) 60 210, e-mail: pbox@asarel.com
- вътр. 648 - инж. Георги Матанов – Мениджър, инвестиционни проекти „ОФ“
e-mail: gmatanov@asarel.com, с копие до: ivasilev@asarel.com
- вътр. 656 - инж. Тодор Пъков - Ръководител проект „ОФ“
За търговски въпроси:
Петър Муховски – Специалист, доставки, 0357/ 60 417; e-mail: petar.muhovski@asarel.com
с копие до: dkosturkova@asarel.com

Абонамент