От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА УДЪЛЖЕНИЕ НА БУТАРА ЗА ММС 7,0Х2,3

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
- Технически въпроси:
инж. Н. Караатанасов, тел. 0357 / 60 231, E-mail: nkaraatanasov@asarel.com
- Търговски въпроси:
инж. Т. Влайков, тел. 0357 / 60 427, E-mail: tvlaikov@asarel.com


Абонамент