От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН ПЪЛЕН ОДИТ НА ИТ СРЕДАТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В „АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
Цветан Раков /Р-л отдел „Информационни и телекомуникационни технологии“/, тел. 0357 60 44 и e-mail rakov@asarel.com

Абонамент