От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪНШНИТЕ ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА И БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ВИЛЕН КОМПЛЕКС „ЦКС“ – С.ПАНАГЮСКИ КОЛОНИИ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.
За контакти:
„Асарел – Медет“ АД; тел: (0357) 60 210
- вътр. 253 - С.Руйнеков, инв.контрол, GSM: 0886315769, e-mail: mo@asarel.com

Абонамент