От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК/ЦИ НА ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ, КОНСУМАТИВИ И ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


За контакти:
по технически въпроси:
инж. Недялка Христова /Специалист Химическа лаборатория/ - тел. 0357/60 210, вътр. – 121, e- mail: nhristova@asarel.com
по търговски въпроси:
Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60 439, e-mail: plamentodev@asarel.com

Абонамент