От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАЙФЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ И МОНТАЖ НА РЪЧНИ ПОДЕМНИ МАКАРИ В „КЕТ“ НА ОФ „АСАРЕЛ“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

                 “Асарел – Медет” АД в качеството си на Възложител, отправя тази покана към Вас, като евентуален бъдещ Главен изпълнител за СPР на обект: „Рехабилитация на Грайферна инсталация и монтаж на ръчни подемни макари в „КЕТ“ на ОФ „Асарел“

 В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на техническото задание, в срок до  15.30 ч. на 10.12.2020 г.

За повече  информация, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложение №1

Приложения

            Крайният срок за оглед на строителната площадка е 08.12.2020 г.

Телефони  за  контакти: 0357 / 60 491 - инж.Здравка Кърпаров, 0357 / 60 249 - инж. Спас Гочев.

Абонамент