От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ЧРЕЗ ОТЛИВКА И ДОСТАВКА НА МЕХАНИЧНО СМЕНЯЕМИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ, ЗА ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ НА ИЗХОД ТРОШАЧКА КВ 63-89 НА ЦПТ-2

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

Методика

Телефони за контакт:
0889 620 562 - инж. П. Дерменджиев - Р-л отдел „ИР”
0885 636 603 - инж. Н. Панчовски- Инж. Механик „ЦПТ”
0889 282 393 - инж. И. Добрев - Р-л отдел „РРиЦРБ”


Абонамент