От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ СРР НА ОБЕКТ: НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ШАХТА НА ХВОСТОПРОВОДА В М. "ТАЧОВА САЯ" И НАПОРЕН ХВОСТОПРОВОД DN 1000

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Покана

Телефони за контакт:
0357 60491 - инж. Здравка КЪРПАРОВ
0357 60389 - инж. Димитър РАЛЕНЕКОВ

Технико-икономическо задание

Приложения

Абонамент