От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ВЕРИГА ЗА ГРЕБЛОВИ ТРАНСПОРТЬОР

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Лице за контакти: 
инж. П. Кацарева, тел. 0357/ 60 425, е-mail: pkacareva@asarel.com

Краен срок за предоставяне на офертите: 30.05.2022г.

Абонамент