От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ С КЛАС НА ЗАЩИТА S3

За да се запознете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.
Лица за контакти:
Търговски въпроси: икн. Пламен ТодевТелефон: 0357 / 60 439Факс:0357/60260Е-mail: plamentodev@asarel.com 
Технически въпроси:инж. Пенко ПалашевР-л отдел „БЗР“Телефон: 0357 / 60 375Е-mail: ppalashev@asarel.com 

Абонамент