От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА В ОФ „АСАРЕЛ”

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.
Покана

Тръжна документация за провежданата процедура може да се получи безплатно всеки работен ден от 8:30 ч. до 16:00 ч. в срок до 18.09.2019 г. по електронна поща, след изпращане на заявление за участие от съответния кандидат на e-mail: tvlaikov@asarel.com с копие до dkosturkova@asarel.com.

Абонамент