От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ "АСАРЕЛ" - ПОДОБЕКТИ: "УКРЕПВАНЕ НА СКАТА ПРИ ПВ№1А" И "КОРЕКЦИЯ НА ТРАСЕТО НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ Ф1000 ММ ПРИ ПВ№1А"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за контакти:
инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел "Строителство", тел. 0357/60 210 вътр. 491
инж. Георги Геров – Инв. контрол, тел. 0357/60 210 вътр. 440


Абонамент