От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНТРОЛНО ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КИС) НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ "ЛЮЛЯКОВИЦА" ДО КОТА 900 – ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

За да се запознаете с условията на тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

ПоканаАбонамент