От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКИ НА ДОВЕРИТЕЛНИТЕ ИНТЕРВАЛИ НА АНАЛИЗИТЕ В РФА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИ S, Fe И Cu И В ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕЛЕМЕНТИ Cu, S И Au

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Запитване

Техническо задание

За допълнителни сведения и въпроси участниците могат да се обръщат към лицата за контакт:
- По технически въпроси:
отдел „Качествен контрол и метрология“ - Р-л отдел: инж.Тр. Търкаланов
Телефон: 0887 80 00 90
Е-mail: t.tarkalanov@asarel.com
отдел „Вътрешен одит“ - инж. М. Николова
Телефон: 0889 12 75 42
Е-mail:mariela.nikolova@asarel.com


Абонамент