От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: “РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефон за контакти: 0357 / 60 399 – инж. Стоян Котларов - Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент