От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

"АСАРЕЛ-МЕДЕТ" АД ТЪРСИ ФИРМА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 2 БР. ВЕНДИНГ-АВТОМАТИ ЗА ФРЕШ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО

гр. Панагюрище

 

търси фирма за инсталиране и експлоатация

на 2 бр. вендинг-автомати за фреш на територията на дружеството

                                                                                                 

ИЗИСКВАНИЯ

 

1.     В офертата да се посочат:

-         Асортимента на предлаганите напитки и продажната им цена

-         Минимална наемна цена за 1 брой място - в лв. с ДДС.

2.     Марка, модел и технически данни за автоматите

3.     Автоматите ще бъдат монтирани в две обособени зони

-         Сграда  „Управление рудник"  - 1 бр. автомат

-         Сграда  „Управление ОФ"  - 1 бр. автомат

4.     Офертите се подават по един от следните два начина: 

-         Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: "Оферта за инсталиране на и експлоатация на вендинг-автомати за фреш"  

-         Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За допълнителна информация:   

Даниела Ранчева – Експерт търговия и логистика

тел.: 0357/60 435, GSM: 0889/10 70 90

Абонамент