От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ «ДРЕГЕР»

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лица за контакти:
По технически въпроси:
инж. Пенко Палашев /Р-л отдел „БЗР“/ – тел: 0357/60 375; e-mail: ppalashev@asarel.com
По търговски въпроси:
Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com

Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч. на 28.10.2020г.

Абонамент