От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ГУМЕНИ ОБЛИЦОВКИ ЗА АВТОГЕННИ МЕЛНИЦИ ММС 7,0Х2,3

За да се запознаете с условията за участие в тръжната процедура, моля отворете прикачения файл.

Крайният срок за представяне на офертите е до 15:00 часа на 06.12.2019 г.

Абонамент