От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА СТОРИДЖ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

За контакти:
- по технически въпроси: инж. Цв. Раков /Р-л отдел ИТТ/, тел. 0357 60 448 и e-mail rakov@asarel.com
- по търговски въпроси: Д. Димитров /Специалист Доставки/ - тел.0357/ 60 356 и e-mail: damiand@asarel.com

Поради констатирана неточност в описанието на позицията в запитването, поясняваме, че коректното описание е:
New v7000 с 9 x 1,92TB SSD/Flash + 15 x 2,4TB SAS

 

Допълнителна информация/ отговори на поставени въпроси по техническа част


Абонамент