От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ПРЕСЕВНИ ПАНЕЛИ ЗА ДВОЙНО БАРАБАННО СИТО НА МЕЛНИЦА ММС 7,0Х2,3

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:
За Техничеки въпроси:
инж. Н. Пелтеков - тел. 0357/60 366
инж. Н. Караатанасов - e-mail – karaatanasov@asarel.com, тел. 0357/60 231
За въпроси, свързани с технологията:
инж. П. Караджов - тел. 0357/60 229
За Търговски въпроси:
инж. П. Кацарева– e-mail – pkacareva@asarel.com, тел. 0357/60 425


Абонамент