От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА НАТРИЕВА ОСНОВА

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Лице за контакт:
Пламен Тодев /Специалист Доставки/ - тел. 0357/ 60439, факс. 0357/ 60 260, e-mail: plamentodev@asarel.com

Абонамент