От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ДОСТАВКА НА ГТЛ 1600 ST2250 12+5X СЪС СЕНЗОРИ ЗА НАДЛЪЖНО РАЗЦЕПВАНЕ (ПРЕЗ 50М) И МАТЕРИАЛИ ЗА СНАЖДАНЕ /ГОРЕЩА ВУЛКАНИЗАЦИЯ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Запитване

Ако имате някакви въпроси не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти.
-търговски въпроси: инж. П. Кацарева - специалист доставки, телефон: 0357/60425, e-mail: pkacareva@asarel.com
-технически въпроси: инж. А. Шишков, тел. 0357/60210(централа), вътр.452


Абонамент