От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ОФЕРТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СРР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХТС В РАЙОНА НА МИКРОЯЗОВИР“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


В случай, че задачата представлява интерес за Вас, моля представете Вашата оферта, изготвена въз основа на Техническо задание, в срок до 15.30 ч. на 30.04.2019 година.За контакти

инж. Здравка Кърпаров – Р-л отдел „Строителство“, тел: 0357 / 60 - 491;

инж. Цветана Калпакова – инв. контрол, тел: 0357 / 60 - 210 (вътр. 654)Абонамент