От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ДВА БРОЯ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КОМПРЕСОРНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗСУШЕН ВЪЗДУХ ПО ПРОЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РУДОПОДГОТОВКАТА НА ОФ АСАРЕЛ”

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.


Лица за контакти:
За технически въпроси: телефон: (0357) 60 210, e-mail: pbox@asarel.com
- вътр. 648 - инж. Г. Матанов – Мениджър, инвестиционни проекти «ОФ»
e-mail: gmatanov@asarel.com, с копие до: ivasilev@asarel.com
- вътр. 656 - инж. Т. Пъков - Р-л проект „ОФ“
За търговски въпроси: инж. Т. Влайков - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 427; e-mail: tvlaikov@asarel.com
С копие до: dkosturkova@asarel.com

Абонамент