От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА PEHD ФИТИНГИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ХВОСТОПРОВОД И ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ В УЧАСТЪКА ЗАСЕГНАТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА МИННИТЕ РАБОТИ НА РУДНИК "АСАРЕЛ"

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.


За технически въпроси:

- инж. Красимир Гълъбов - работно проектиране”Минпроект” ЕАД, GSM – 0899910335;

- инж.Михаил Михайлов - Проект Мениджър - «Асарел-Медет» АД – тел: 0357/60341За търговски въпроси:

Николай Немски – Експерт „Търговия“, тел: 0357/60477, е-mail: nnemski@asarel.comАбонамент