От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ПОЛАГАНЕ НА ПРЕДПАЗНО ГУМЕНО ПОКРИТИЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВИБРАЦИОННО СИТО С ЦЕЛ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТ

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачения файл.

Техническо задание

Телефони за контакт:
0357 60 210 в. 128 – Иван Цанев - Специалист „ПУВ“.
0357 60 366 - инж. Н. Пелтеков- Р-л звено „Ремонт ОФ, ВОС и МБИ”
0357 60 289 - инж. Н. Минеков - Р-л отдел „ИР”


Абонамент