От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕДИН БРОЙ ВИБРАЦИОННО СИТО СВ-350

За да се запознаете с офертното проучвене, моля отворете прикачените файлове.


Лице за контакт:
инж. Т. Влайков - Специалист «Доставки»
Телефон: 0357/ 60 210 вътр. 427; e-mail: tvlaikov@asarel.com


Абонамент