От природата за хората, от хората за природата!

Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме.

Languages

Търсене, предлагане
и проекти

ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА САМОСТОЯТЕЛНА (ОБОСОБЕНА) ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В СГРАДА „ПОЩАТА“- ГР.ПАНАГЮРИЩЕ“

За да се запознаете с офертното проучване, моля отворете прикачените файлове.

Покана

Техническо задание

Приложения

Телефони за контакти: 0357-60253, 0886 315 769, Симеон Руйнеков - Инвеститорски контрол на обекта.


Абонамент